ผู้ว่าฯสงขลาสั่งติดตามคนไทย500คน ที่เดินทางจากมาเลเซียอย่างใกล้ชิด

ผู้ว่าฯสงขลาสั่งติดตามคนไทย500คน ที่เดินทางจากมาเลเซียอย่างใกล้ชิด

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ได้ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด19 ตามย่านการค้าต่างๆ หลังจากที่ทางจังหวัดได้ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว 20 วัน ตั้งแต่วันนี้จนถึง12 เมษายน รวม20 วัน ซึ่งบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบ

โดยเฉพาะที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ประชาชนนิยมเดินทางโดยพบว่ามีมาตรการป้องกันสูงสุด ทั้งจำกัดเส้นทางเข้าออกจุดเดียว กำหนดจุดระยะห่างที่นั่งผู้โดยสาร และจุดซื้อตั๋วเกิน1 เมตร สแกนอุณภูมิผู้โดยสารพร้อมเจลล้างมือฆ่าเชื้อเข้าออกสถานี ทั้งนี้ในส่วนของการเดินรถไฟสายใต้ขณะนี้ได้หยุดเดินรถไฟเส้นทางไปกลับหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ เพียงเส้นทางเดียว ส่วนขบวนอื่นๆยังปกติ

ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ในส่วนของ จ.สงขลา ที่น่ากังวลขณะนี้คือผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียทางด่านพรมแดนปาดังเบซาร์เมื่อวานนี้ประมาณ 500 คน ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายปกครองระดับท้องถิ่นเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติคำสั่งของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ ครม.ได้อนุมัติใช้แล้วตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงไปแล้ว

พลเรือตรี