หมอตั้งข้อสงสัยหลายประเด็นที่ไทยสู้โควิด19 ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ก่อนเผยความหวังข่าวดี

หมอตั้งข้อสงสัยหลายประเด็นที่ไทยสู้โควิด19 ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ก่อนเผยความหวังข่าวดี

ความพยายามที่สนับสนุนการทำงานของแพทย์ที่กำลังทำงานหนักอยู่ในขณะนี้ ล่าสุดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการคิดค้นชุดตรวจโควิด19 สามารถรู้ผลได้ภายใน 2 นาที เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์ สอดคล้องกับอาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไทยมีชุดตรวจราคาถูกและรวดเร็วจะทำให้ไทยสู้ โควิด19 ได้ดีกว่านี้

ขณะที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดเผยในรายการโหนกระแส ว่าพบชุดตรวจโควิด19 ซึ่งสามารถรู้ผลได้ภายใน 2 นาที

โดยคิดค้นจากรุ่นน้อง ซึ่งเป็นเภสัชกร 2 ท่าน โดยชุดตรวจดังกล่าวจะตรวจโลหิต ชุดตรวจนี้จะสามารถดูหลักฐานว่าเคยติดเชื้อมา 4-6 วันที่แล้วได้ ซึ่งชุดตรวจดังกล่าวเป็นชุดตรวจมาตรฐานเทียบเท่ากับชุดตรวจซึ่งประเทศสิงคโปร์ใช้อยู่ เบื้องต้นจะทำการทดสอบตรวจประเมินกับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์ 500 ชุด ต่อไปสามารถผลิตได้สัปดาห์ละ 10,000 ชุด ในราคาชุดละไม่ควรเกิน 400 บาท

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสงสัยหลายประเด็นที่ไทยสู้โควิด19 ได้ไม่ดีเท่าที่ควร

หนึ่งในนั้นคือปัญหาชุดตรวจที่รู้ผลเร็วราคาถูก หรือ rapid test โดยตั้งคำถามถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องความล่าช้าของการอนุมัติชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทั้งที่เป็นแบบเดียวที่ต่างประเทศใช้กันอยู่แล้ว ซึ่งในภาวะฉุกเฉินแบบนี้น่าจะใช้กระบวนการพิจารณาที่รวดเร็ว

นายแพทย์ทยาเห็นว่า การสามารถตรวจคนได้จำนวนมากรวดเร็วในราคาถูก เป็นหนึ่งในวิธีที่ควบคุมโรคนี้ได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรลดอัตราภาษีการนำเข้าชุดป้องกัน PPE และ หน้ากาก N95 รวมทั้งยา Favipiravir ที่ใช้รักษาโควิด19 ไม่เพียงพอทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งเข้าไม่ถึง โดยช่วงท้ายนายแพทย์ทยาระบุว่าท่ามกลางความร่วมมือของทุกฝ่าย เหมือนมีบางส่วนขัดกับที่คนอื่นพยายามแก้ปัญหาอยู่

พลเรือตรี