โควิด-ภูเก็ต ลามไม่หยุด! พบติดเพิ่มอีก7 จากสถานบันเทิงดังป่าตอง

โควิด-ภูเก็ต ลามไม่หยุด! พบติดเพิ่มอีก7 จากสถานบันเทิงดังป่าตอง

วันที่ 27 มี.ค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-26 มี.ค.2563 จ.ภูเก็ต มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้ว 41 ราย (รายใหม่ 7 ราย) โดยผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 2 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 39 ราย ทุกรายมีอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีอาการรุนแรง
ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 39 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 835 ราย (รายใหม่ 49 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 119 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 80 ราย กลับบ้านแล้ว 716 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 7 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

รายที่ 35 ผู้หญิงไทย อายุ 22 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วย วันที่ 14 มี.ค. มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 26 ราย

รายที่ 36 ผู้หญิงไทย อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 23 มี.ค. มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 2 ราย

รายที่ 37 ผู้หญิงไทย อายุ 45 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีประวัติใกล้ชิดกับน้องสาวซึ่งเป็นพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และเป็นผู้ป่วยยืนยัน 4 วันก่อน โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มี.ค. มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 4 ราย

รายที่ 38 ผู้ชายไทย อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงพื้นที่ป่าตอง มีประวัติสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายประเทศ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 16 มี.ค. มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 10 ราย

รายที่ 39 ผู้ชายชาวอิตาลี อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มี.ค. มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 7 ราย

รายที่ 40 ผู้ชายชาวอิตาลี อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 23 มี.ค. มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 6 ราย

รายที่ 41 ผู้ชายชาวอิตาลี อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มี.ค. มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 8 ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยทุกรายทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบในจ.ภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับสถานบันเทิงในพื้นที่ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่มีความเชื่อมโยงในกลุ่มนี้ถึง 20 คน รวมถึงผู้ป่วยยืนยันที่จ.ตรัง

ถึงแม้สถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองจะปิดไปแล้วตั้งแต่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ตามคำสั่งจ.ภูเก็ต แต่เนื่องจากโรคนี้มีระยะฟักตัว 14 วัน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อไปแล้วในช่วงที่สถานบันเทิงยังเปิดอยู่เริ่มมีอาการป่วยได้จนถึง 31 มี.ค.นี้

จึงขอเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ทั้งผู้ที่ยังอยู่ในภูเก็ตและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก ให้ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ชิดด้วยการใส่หน้ากากอนามัย แยกตัวออกจากบุคคลอื่น และให้รีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติตามความจริงอย่างละเอียดโดยด่วน สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พลเรือตรี