ไนท์แฟรงก์ชี้ โอมิครอน-เงินเฟ้อปี’65 กดดันคอนโดฯเปิดขายใหม่ปรับราคาสูงขึ้น

ข่าวล่าสุด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฎฐา คหาปนะ รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงานไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียม ไตรมาส 4/2564 ผู้ประกอบการเริ่มกลับมาเปิดขายโครงการมากขึ้น เนื่องจากมีนโยบายเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะมาตราการลดระยะเวลาการกักตัวในรูปแบบ Test & Go อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรน LTV ชั่วคราวถึงสิ้นปี 2565 ส่งผลบวกต่อกลุ่มนักลงทุนและผู้ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในการขอสินเชื่อกับธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดขายโครงการใหม่ แม้ว่าภาพรวมในไตรมาส 4/2564 มีสัญญาณที่ดีขึ้น แต่การแพร่ระบาดโอมิครอนทำให้ต้องวางแผนกลยุทธ์จับกลุ่มเรียลดีมานด์ซึ่งเป็นกำลังซื้อหลัก

ซัพพลายใหม่ราคา 9 แสน-3.5 ล้าน
ณ ไตรมาส 4/2564 ซัพพลายคอนโดฯ ในกรุงเทพมหานครมี 11,252 หน่วย หน่วยขายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 62.7 เทียบกับไตรมาส 4/2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 หรือเกือบร้อยละ 56 ของซัพพลายตลอดทั้งปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 20,015 หน่วย โดยเปิดตัวบนทำเลชานเมืองร้อยละ 76 จำนวน 7,117 หน่วย, ทำเลรอบเขตศูนย์กลางธุรกิจ (City Fringe) ร้อยละ 13 และศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ร้อยละ 11

ซัพพลายใหม่เป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่ร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือเป็นของผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย มีระดับราคา 0.9-3.5 ล้านบาท โดยเป็นคอนโดฯ เกรดซีร้อยละ 63 และเกรดบีร้อยละ 37 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการเลือกเปิดขายคอนโดฯ ราคาเฉลี่ย 80,000-100,000 บาท/ตร.ม.

ชานเมืองเน้นราคาไม่เกิน 3 ล้าน
ในด้านดีมานด์ ณ ไตรมาส 4/2564 จำนวนหน่วยขายได้ใหม่อยู่ที่ 2,835 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายร้อยละ 25.2 ลดลงในอัตราร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 และลดลงร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 กลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกำลังซื้อระดับกลางมีรายได้แน่นอน และมีมากกว่ากลุ่มนักลงทุน เนื่องจากโครงการที่เปิดขายอยู่ในโซนชานเมืองซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นหลักโดยเฉพาะห้องราคาไม่เกิน 3 ล้าน

ในขณะที่ราคาเสนอขายปรับตัวลดลงในทุกพื้นที่ จากไตรมาส 3/2564 โดยทำเลศูนย์กลางธุรกิจเสนอขาย 239,689 บาท/ตารางเมตร ลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 หรือลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564, ทำเลรอบเขตศูนย์กลางธุรกิจ (City Fringe) อยู่ที่ 115,659 บาท/ตารางเมตร ลดลงร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 และลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564

ส่วนราคาเสนอขายทำเลชานเมืองกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 63,258 บาท/ตารางเมตร ลดลงร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 และลดลงร้อยละ 2.1 เทียบกับไตรมาส 3/2564 ส่วนหนึ่งมาจากบางโครงลดราคาลงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าโอน-จำนองราคาไม่เกิน 3 ล้าน

ตัวช่วย “ลดค่าโอน-จำนอง” ไม่เกิน 3 ล้าน
สำหรับแนวโน้มปี 2565 เชื่อว่าตลาดคอนโดฯ กลับมาฟื้นตัวและมีความคึกคักมากขึ้น คาดว่ามีโครงการเปิดใหม่ 10,000 หน่วยในไตรมาส 1/2565 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากโอมิครอน กับภาวะเงินเฟ้อที่จะส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจยังชะลอตัว

ภาพรวมของราคาขายมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการพัฒนาของผู้ประกอบการเริ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ดิน ราคาวัสดุก่อสร้าง อาจเห็นหลายโครงการเปิดขายในราคาต่อราคาเมตรที่สูงขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยคาดว่าจะมีการออกแบบเพื่อรองรับความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญในด้านสุขภาพ มีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตให้ง่ายขึ้น

คอนโดระดับราคาตั้งแต่ 0.9-3 ล้านบาท เป็นราคาที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเรียลดีมานด์ซึ่งเป็นกำลังซื้อหลักในช่วงเวลานี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่จะเร่งระบายสต๊อกออกไป โดยการทำโปรโมชั่นราคาเพื่อให้สอดรับกับมาตราการลดค่าโอน-จำนองของรัฐบาล เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มนี้ ทั้งเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/property