BCPG ทุ่ม 6 พันล้าน เดินหน้าลงทุนพัฒนาในโรงไฟฟ้าในไต้หวัน คาดCODได้ปี 65-68

ข่าวล่าสุด

บอร์ด BCPG อนุมัติงบลงทุน 6.09 พันล้าน เดินหน้าลงทุนพัฒนาในโรงไฟฟ้าในไต้หวัน กำลังผลิต 357 เมกะวัตต์ คาดเริ่มก่อสร้างปี 65-67และCODได้ปี 65-68 หวังต่อยอดธุรกิจหลักและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสเติบโตระยะยาว

บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) หรือ BCPG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ซึ่งมีมติอนุมัติวงเงินสําหรับการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวงเงินไม่เกิน 5,080 ล้านเหรียญไต้หวัน (คิดเป็นประมาณ 6,096 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 มกราคม 2565) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 357 เมกะวัตต์ โดยเมื่อรวมกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะทําให้มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งใน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รวม 469 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัท คาดว่าโครงการลงทุนพัฒนาดังกล่าวจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ใน ปี 2565 – 2567 และสามารถเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2565 – 2568

บริษัทเล็งเห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นโครงการที่มีศักยภาพ โดยมีสัญญารับซื้อไฟระยะยาวในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่กับ Taiwan Power Company ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมการผลิต และจําหน่ายไฟฟ้าในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) การลงทุนดังกล่าวจะช่วยต่อยอดและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของ บริษัท และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัท ในระยะยาว

BCPG ตั้ง “นิวัติ อดิเรก” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 1 ก.พ.นี้

ที่ประชุมบอร์ด บีซีพีจี มีมติตั้ง “นิวัติ อดิเรก” ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ “ภูวดล สุนทรวิภาต” ในตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ มีผล 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป
บริษัท บีชีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติที่ประชุมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1.นายนิวัติ อดิเรก ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และ
2.นายภูวดล สุนทรวิภาต ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business