ก.ล.ต.สั่ง Zipmex สรุปผลดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์

ข่าวล่าสุด

ก.ล.ต.สั่งให้ ซิปเม็กซ์ (Zipmex) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ ภายใน 18 พ.ย.นี้ เหตุใกล้ครบกำหนดพักหนี้ 2 ธ.ค.65 พร้อมตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ที่มีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรณีคำขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท ซิปเม็กซ์ ให้พักชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้เนื่องจาก กำหนดการพักชำระหนี้ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ของกลุ่มบริษัท ซิปเม็กซ์ ใกล้จะครบระยะเวลาในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดยให้นำส่ง ก.ล.ต. และแจ้งให้ลูกค้าของ Zipmex ทราบด้วย โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ Zipmex เช่น เพจเฟซบุ๊กของบริษัท ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ศาลสิงคโปร์ยังมีคำสั่งให้กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (creditor committee) โดยเฉพาะกรณีประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ด้วย

ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีหนังสือถึง Zipmex เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 และวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ให้พิจารณาจัดตั้ง creditor committee ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้